Tag: BĐS

Kiến thức BĐS: Môi giới BĐS có thu nhập bao nhiêu ?

Nhưng, em vẫn đang phân vân vì không biết thu nhập của một người hành nghề môi giới BĐS hiện nay, hàng tháng được bao nhiêu và phả ...

Kiến thức BĐS: “Listing” có vai trò gì trong môi giới BĐS ?

Chuyên viên môi giới -> Tìm sản phẩm tiềm năng -> Liên hệ, tiếp cận người bán nhà hoặc cho thuê -> Tư vấn cho người bán nhà hoặc c ...

Kiến thức BĐS: Môi giới BĐS ở Việt Nam có khác Mỹ ?

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng, công việc của người hành nghề môi giới BĐS tại Hoa Kỳ và người hành nghề môi giới tại Việt Nam ...
3 / 3 POSTS