Tag: BĐS

Kiến thức BĐS: Môi giới BĐS có thu nhập bao nhiêu ?

Nhưng, em vẫn đang phân vân vì không biết thu nhập của một người hành nghề môi giới BĐS hiện nay, hàng tháng được bao nhiêu và phải làm sao để sống đư ...

Kiến thức BĐS: “Listing” có vai trò gì trong môi giới BĐS ?

Chuyên viên môi giới -> Tìm sản phẩm tiềm năng -> Liên hệ, tiếp cận người bán nhà hoặc cho thuê -> Tư vấn cho người bán nhà hoặc cho thuê -> Thương lư ...

Kiến thức BĐS: Môi giới BĐS ở Việt Nam có khác Mỹ ?

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng, công việc của người hành nghề môi giới BĐS tại Hoa Kỳ và người hành nghề môi giới tại Việt Nam có chung tính chất c ...
3 / 3 POSTS