C21: Lưu chuyển tiền thuần âm gần 50 tỷ, lãi quý 1 chỉ hơn 4 tỷ đồng

Thi công một hệ thống gas công nghiệp thế nào
Máy bơm nước thải trong việc chịu axit
Dự án căn hộ Saigon Mystery Villas thuận tiện công việc nơi lý tưởng di chuyển dễ dàng
. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dù tích cực hơn đầu năm nhưng vẫn âm gần 8 tỷ đồng.   Theo đó, lưu chuyển tiền thuần C21 quý 1 âm gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 567 triệu đồng. Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 1/2015, doanh thu thuần C21 đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm 15% so cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu dịch vụ tắm khoáng và bùn sụt giảm


Doanh thu thuần sụt giảm trong khi giá vốn vẫn xấp xỉ cùng kỳ là nguyên nhân khiến lãi ròng hợp nhất CTCP Thế Kỷ 21 (HOSE: C21) giảm 40%, chỉ còn hơn 4 tỷ đồng .
Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 1/2015, doanh thu thuần C21 đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm 15% so cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu dịch vụ tắm khoáng và bùn sụt giảm. Trong kỳ, C21 chịu lỗ hơn 500 triệu đồng từ công ty liên kết liên doanh.
Kết quả, C21 ghi nhận lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức thấp kể từ quý 1/2013.
Đáng chú ý, doanh tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của C21 trong quý 1 bị âm gần 42 tỷ đồng, chủ yếu tăng khoản phải thu ngắn hạn lên hơn 38 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dù tích cực hơn đầu năm nhưng vẫn âm gần 8 tỷ đồng.  Theo đó, lưu chuyển tiền thuần C21 quý 1 âm gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 567 triệu đồng.
Cuối quý 1, khoản tiền và tương đương tiền của C21 giảm gần 50 tỷ đồng so với đầu năm.