Tag: cải tạo

Cải tạo chung cư cũ: học gì từ kinh nghiệm của nước ngoài?

HCM sẽ tiến hành tháo dỡ 70 lô chung cư cũ với hơn 7 nghìn hộ dân đang sinh sống và sửa chữa ba lô chung cư với quy mô 10 nghìn m2 ...
1 / 1 POSTS