Tag: diện tích nhỏ

Căn hộ đua ra hàng: Diện tích nhỏ lại, giá tăng lên

Tại quận Hà Đông, thị trường còn đơn nhận thêm dự án CT2 Viện 103 cao 25 tầng, giá bán từ 14,8 -15,8 triệu đồng/m2, căn hộ Viện 10 ...
1 / 1 POSTS