M&A bất động sản và “nước cờ” của FLC

Dự án này cũng được FLC mua lại 99% vốn điều lệ với mức giá 198 tỷ đồng và được đổi tên thành FLC Complex Phạm Hùng. Tập đoàn này cũng hoàn tất bản hợp đồng mua lại dự án The Lavender, Hà Đông, Hà Nộ...