Chính phủ quyết xoá lệch pha cung – cầu địa ốc

Chính phủ phấn đấu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25 m2/người Song Hà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả và nă...