Ngân hàng bị giục niêm yết cổ phiếu

Đầu tư tại Vinhones Golden River có tốt không?
Jack Ma mất ngôi giàu nhất Trung Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 5 tỷ USD đầu tư tại Lào

Nhằm thực hiện giải pháp niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng trên thị trường chứng khoán theo đều án tái cơ cấu đã được Thủ tướng phê duyệt, người đứng đầu ngành ngân hàng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Trong quá trình theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch niêm yết, các cơ quan này cũng được giao phải báo cáo và đề xuất Thống đốc kịp thời các biện pháp để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, hiện cả nước có 37 ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có 9 nhà băng đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Sacombank, Eximbank, MB, ACB, SHB và NCB.

Huyền Thư