Tại sao nhà ở nên tọa bắc hướng nam?

“Địa học chỉ chính” viết “Dương yên ổn vốn không sợ gió, tự nhiên có sự khác nhau về âm dương, hướng nam hướng đông là gió ấm, gió chậm, gọi là gió dương. Nếu nhà ở không có cách nào xây dựng theo hư...