Tag: phát triển

Phát triển quỹ tiết kiệm nhà ở nhìn từ các nước Châu Á

Ngoài ra, GHB còn cung cấp các khoản vốn vay cho những người vay thuộc tầng lớp hạ lưu với mức lãi suất thấp hơn lãi suất chi phí ...

Phát triển nhà ở cho công nhân: nên học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài

Đặc biệt là làm thay đổi nhanh chóng sự phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất, đóng ...
2 / 2 POSTS