Sự cần thiết trong văn phòng là khu lễ tân

Về mặt thẩm mỹ, địa điểm tại lễ tân là vị trí để lại dấu hiệu trước hết của quý khách , nhà bổ sung hay khách đến thăm về đối tác của bạn. Về mặt trách nhiệm , địa điểm tại này phải được nhà thiết kế...