Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

Dự án Scitech 304 Hồ Tùng Mậu có nhà tài trợ vốn
Làm thế nào dự án “voi” không phép tại quận Hà Đông chui tọt qua lỗ kim?
Dự án trong tuần: Rầm rộ khởi công
Trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ đầu tư. Bước 2 Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). – Trường hợp hồ sơ đầy đủ Tiếp nhận và cấp biên nhận cho chủ đầu tư và  nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở, lập phiếu theo dõi hồ sơ, chuyển đến công đoạn sau. Chủ đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). + Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định phê duyệt dự án (bản…


Muốn hành nghề môi giới bất động sản ở nước ngoài cần có những điều kiện gì?

Một buổi lễ trao giấy phép hành nghề bất động sản tại New York.Trong buổi lễ, người được cấp giấy phép phải đọc thuộc lòng hầu hết hiệu lực pháp lý liên quan đến chứng thư bảo đảm, thế chấp, hợp đồng mua bán và quy tắc đạo đức nghề


 Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án để trình cho Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt dự án (theo quy định tại Điểm 3 Phần II Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng)
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
Chuyên viên trực, tiếp nhận xem xét thành phần hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Viết phiếu hướng dẫn bổ túc hồ sơ.
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tiếp nhận và cấp biên nhận cho chủ đầu tư và  nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở, lập phiếu theo dõi hồ sơ, chuyển đến công đoạn sau.
Bước 3: Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép chuyển nhượng. Chủ đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
Trường hợp trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng cần lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở sẽ có công văn thông báo, đồng gởi cho chủ đầu tư để theo dõi. Thời gian thụ lý sẽ được tính từ đầu kể từ ngày có văn bản hồi đáp.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
 Thành phần số lượng hồ sơ    
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 * Hồ sơ của Chủ đầu tư cũ:
+ Đơn xin chuyển nhượng dự án (theo mẫu).
+ Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ Quyết định phê duyệt dự án (bản sao).
+ Hợp đồng thuê đất/ quyết định giao đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao).
+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng (bản chính).
  * Hồ sơ của Chủ đầu tư mới:
+ Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (bản sao).
+ Cam kết của chủ đầu tư mới khi nhận chuyển nhượng dự án (theo mẫu).
+ Văn bản xác nhận năng lực tài chính theo quy định tại Điểm 2 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng (bản sao).
b) Số lượng hồ sơ : 02 bộ.
 Thời hạn giải quyết    Thời hạn thẩm định hồ sơ là 30 ngày làm việc theo Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cho phép chuyển nhượng. Trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ đầu tư.
 Đối tượng thực hiện    Tổ chức kinh doanh bất động sản có dự án phát triển nhà ở thương mại đã được phê duyệt, xin chuyển dự án.
 Cơ quan thực hiện    
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  các sở ngành, quận huyện có liên quan.
Kết quả: quyết định hành chính        
Phí, lệ phí: Không có
Tên mẫu đơn:  Đơn xin chuyển nhượng dự án (theo mẫu); Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án (theo mẫu).
(Sở xây dựng TPHCM)