Thủ tục xác nhận phân chia sản phẩm là nhà ở

Phát triển quỹ tiết kiệm nhà ở nhìn từ các nước Châu Á
Một vài kinh nghiệm bán nhà nhanh gọn và được giá
Phần 1: Chuẩn mực nào cho “sàn giao dịch” bất động sản?
Trường hợp sau khi tiếp nhận mà phát hiện danh sách do chủ đầu tư đề nghị xác nhận vượt quá số lượng 20% nhà ở theo quy định hoặc có tên cá nhân, hộ gia đình đã được xác nhận lần đầu thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư xác định lại danh sách được phân chia nhà ở; thời hạn chủ đầu tư xác định lại danh sách được phân chia nhà ở không tính vào thời hạn Sở Xây dựng xác nhận vào danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở. – Trước khi ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư ít nhất là 15 ngày, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở biết…

Hình minh họa
Trình tự thực hiện:   
– Trước khi ký hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư ít nhất là 15 ngày, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở biết (trong văn bản nêu rõ hình thức huy động vốn, số vốn cần huy động, tên địa chỉ của tổ chức, cá nhân được phân chia nhà ở).


Môi giới bất động sản Việt Nam có thể như Mỹ: không cần bằng đại học?

Đây là một trong những lớp học chuẩn bị cho kỳ thi cấp phép môi giới bất động sản ở Mỹ


– Chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn.
– Chủ đầu tư có văn bản đề nghị xác nhận gửi kèm danh sách những người tham gia góp vốn được phân chia sản phẩm là nhà ở đến Sở Xây dựng nơi có dự án.
 – Sở Xây dựng căn cứ, đối chiếu quy định để đóng dấu xác nhận vào danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở. Thời hạn để Sở Xây dựng xác nhận danh sách được phân chia nhà ở tối đa là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư. Trường hợp sau khi tiếp nhận mà phát hiện danh sách do chủ đầu tư đề nghị xác nhận vượt quá số lượng 20% nhà ở theo quy định hoặc có tên cá nhân, hộ gia đình đã được xác nhận lần đầu thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư xác định lại danh sách được phân chia nhà ở; thời hạn chủ đầu tư xác định lại danh sách được phân chia nhà ở không tính vào thời hạn Sở Xây dựng xác nhận vào danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở.
 
 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
 Thành phần số lượng hồ sơ:   
a) Thành phần hồ sơ:
 – Văn bản của chủ đầu tư đề nghị xác nhận danh sách đối tượng được phân chia sản phẩm là nhà ở;
– Danh sách cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư có phân chia sản phẩm là nhà ở;
– Bản sao hồ sơ dự án, bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, trong đó thể hiện tổng số lượng nhà ở của dự án.
 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư.
 Đối tượng thực hiện: Tổ chức
 Cơ quan thực hiện:  
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng
 Kết quả: Văn bản xác nhận (theo mẫu)
 Phí, lệ phí: Không
(Sở xây dựng TPHCM)