Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

Trong quá trình thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, nếu có vấn đề chưa rõ về cơ sở thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án, Sở Xây dựng sẽ lấy ý kiến các đơn vị có liên quan hoặc mời Chủ...

Chọn đất làm nhà

Trong việc chọn đất làm nhà thì “nhân hòa” là yếu tố quan trọng nhất. Cũng là chọn đất làm nhà nhưng là làm những ngôi nhà tạm để tổ chức hội họp chứ không phải ở lâu dài nên Bác Hồ chỉ dặn những điể...

Thủ tục xác nhận phân chia sản phẩm là nhà ở

Trường hợp sau khi tiếp nhận mà phát hiện danh sách do chủ đầu tư đề nghị xác nhận vượt quá số lượng 20% nhà ở theo quy định hoặc có tên cá nhân, hộ gia đình đã được xác nhận lần đầu thì trong thời h...