Tag: tỷ đồng

Tư nhân trúng dự án đường bộ gần 14 nghìn tỷ đồng

Tư nhân trúng dự án đường bộ gần 14 nghìn tỷ đồng

. Tốc độ thiết kế 100 km/h với chiều rộng 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 24,5m. Trong khi đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc ...

C21: Lưu chuyển tiền thuần âm gần 50 tỷ, lãi quý 1 chỉ hơn 4 tỷ đồng

. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dù tích cực hơn đầu năm nhưng vẫn âm gần 8 tỷ đồng.   Theo đó, lưu chuyển tiền thuần C ...

Sai phạm tài chính hàng chục tỷ đồng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Nam đường tỉnh lộ 420, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ năm 2008 đến n ...
3 / 3 POSTS